Hlavní obsah

saddle [ˈsædəl]

Sloveso

  1. saddle (up) osedlat koně ap.
  2. sb/sth with sth hodit na krk co komu o zodpovědnosti, dluhu ap.be saddled with sthmít na krku co odpovědnost ap.saddle sth with debtzadlužit co firmu ap.

Vyskytuje se v

side-saddle: jet v sedle bokemride side-saddle

take: odsedlat konětake the saddle off

burr: osina v zadku něco trvale nepříjemnéhoAmE hovor. a burr under sb's saddle

sedlo: vyhodit koho ze sedlaunsaddle sb, throw sb from the saddle, i přen. unseat sb

střecha: sedlová střechasaddle(back) roof

saddle: osedlat koně ap.saddle (up)