Hlavní obsah

rybina

Vyskytuje se v

ryba: Rybysouhvězdí the Pisces

chytat: chytat rybyfish, na udici angle

jít: jít na rybygo fishing

kostnatý: zool. kostnaté rybybony fishes

lov: lov rybfishing

ryba: jít na rybygo fishing/s udicí angling

na: jít na rybygo fishing

páchnout: Páchne to rybinou.It smells of fish.

rak: ani ryba ani rakneither fish nor fowl

ryba: zdravý jako rybaas fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)

ryba: ani ryba ani rakneither fish nor fowl

chip: BrE fish and chipssmažená ryba s hranolky

farming: fish farmingchov ryb

fish: go fishingjít na ryby

fishing: fishing groundrybolovná oblast, loviště ryb

lake: lake fishjezerní ryba

limp: limp handshakepřen. leklá ryba, chabý stisk ruky

salt water: saltwater fishmořská/slanovodní ryba

wrong: polygr. wrong fountcizí písmeno, ryba v tisku

abundant: Fish is abundant here.Je zde hojnost ryb.

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

can: Fish can be eaten raw.Rybu lze jíst syrovou.

fish: many fishesmnoho druhů ryb

plentiful: Fish is plentiful here.Je tady spousta ryb.

clam: shut up like a clammlčet jako ryba