Hlavní obsah

rumoured, AmE! rumored [ˈruːməd]

Sloveso

  • be rumoured povídat se mezi lidmi ap.It is rumoured ...Povídá se, Prý, Jdou zvěsti ...

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

have: rumour has it thatříká se, že

discount: I discount rumours.Fámám nepřikládám význam.

povídat: povídá seříká se people say, it is said, rumour has it, tongues are wagging

mluvit: Mluví se o tom, že ...There are rumours/It is rumoured that ...

povídat: Povídá se, že král je mrtvý.It is rumoured that the king is dead.

roznést se: Rozneslo, že ...Rumours got around that ...

šeptat: Šeptá se, že ...It is whispered/There are rumours that ...

zvěst: Kolují zvěsti, že ...It is rumoured/There are rumours that