Hlavní obsah

rumoured, AmE! rumored [ˈruːməd]

Sloveso

  • be rumoured povídat se mezi lidmi ap.It is rumoured ...Povídá se, Prý, Jdou zvěsti ...

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

rumoured: povídat se mezi lidmi ap.be rumoured

discount: Fámám nepřikládám význam.I discount rumours.

povídat: povídá seříká se people say, it is said, rumour has it, tongues are wagging

mluvit: Mluví se o tom, že ...There are rumours/It is rumoured that ...

roznést se: Rozneslo, že ...Rumours got around that ...

šeptat: Šeptá se, že ...It is whispered/There are rumours that ...

tradovat se: Traduje se, že ...říká se They/People say that ..., It is said that ..., dle legendy Legend has it that ..., jdou fámy It is whispered that ..., There are rumours that ...

zvěst: Kolují zvěsti, že ...It is rumoured/There are rumours that

have: říká se, žerumour has it that