Hlavní obsah

protective [prəˈtektɪv]

Přídavné jméno

  1. ochranný opatřeníekon. ochranářskýpráv. protective custodyochranná vazbaprotective capochranný kryt, ochranná čepička, med. kondom, prezervativ
  2. towards sb starostlivý, starající se o kohobe protective towards sbochraňovat koho, starat se, pečovat o koho úzkostlivě

Vyskytuje se v

clothing: ochranný oděvprotective clothing

duty: ochranné cloekon. protective duty

footwear: ochranná obuvprotective footwear

brýle: ochranné brýlegoggle(s), protective glasses

protective: ochranná vazbapráv. protective custody