Hlavní obsah

privilege [ˈprɪvɪlɪdʒ]

Sloveso

Vyskytuje se v

privileged: privilegovaníthe privileged

executive: výsada mlčenlivosti právo prezidenta ap. zatajit informace ve veřejném zájmuAmE, práv. executive privilege

přednostní: práv. přednostní právo na copriority right to sth, privilege to sth, na získání first refusal of sth

výsadní: výsadní právoprivilege

privilege: poslanecká imunitaparliamentary privilege