Hlavní obsah

privileged [ˈprɪvɪlɪdʒd]

Podstatné jméno

  • the privileged privilegovaní

Vyskytuje se v

privileged: the privilegedprivilegovaní

executive: AmE, práv. executive privilegevýsada mlčenlivosti právo prezidenta ap. zatajit informace ve veřejném zájmu

přednostní: priority right to sth, privilege to sth, na získání first refusal of sthpráv. přednostní právo na co

výsadní: privilegevýsadní právo

privilege: parliamentary privilegeposlanecká imunita