Hlavní obsah

pokoušet

Nedokonavé sloveso

  1. (dráždit) koho/co tease, kid sbzast. chaff sbpokoušet čí trpělivosttry sb's patience
  2. (svádět) koho tempt(lákat) entice sb, koho k čemu lure sb into doing sth

Vyskytuje se v

pokoušet se: Nepokoušej se mě napálit.Don't try to cheat me.

differ: nepokoušet se shodnout, ponechat si každý svůj názoragree to differ

be: O co se to pokouší?What is he trying to do?

pokoušet: pokoušet čí trpělivosttry sb's patience