Hlavní obsah

parallel [ˈpærəˌlel]

Vyskytuje se v

bar: bradlasport. (parallel) bars

obdoba: nemít obdobykvalitou ap. have no parallel, be unparalleled, být nevídaný be unprecedented

současný: ling. současný dějparallel action

zapojení: elektr. paralelní/sériové zapojeníparallel/series connection

rovnoběžně: postavený rovnoběžně s ...built parallel to ...

parallel: souběžně, současně s čímin parallel with sth