Hlavní obsah

přitisknutý

Přídavné jméno

  • k čemu pressed, pinned against/to sth

Vyskytuje se v

snuggle: (při)tulit se, (při)tisknout se, (při)vinout se ke komu, k čemusnuggle (close)/up to sb, against sth

press: Přitiskl se zády ke zdi.He pressed his back to the wall.