Hlavní obsah

snuggle [ˈsnʌgəl]

Vyskytuje se v

přitulit se: Přitulila se k němu.She snuggled up to him.

snuggle: (při)tulit se, (při)tisknout se, (při)vinout se ke komu, k čemusnuggle (close)/up to sb, against sth