Hlavní obsah

píchnout

Dokonavé sloveso

  1. (jehlou ap.) koho, do čeho prick sth(bodnout) stab sb(o hmyzu ap.) sting sbPíchla ho vosa.He was stung by a wasp.Píchnul do masa vidličkou.He stabbed (at) the meat with his fork.viz též píchat
  2. (vpravit injekcí) co komu inject sb with sthpíchnout komu injekcigive sb an injection
  3. expr.(pomoct) komu help sb, give/lend sb a hand
  4. (pneumatiku) get a puncture, blow a tyreAmE get a flat tirePíchnul jsem.I've got a puncture., AmE I('ve) got a flat tire.

Vyskytuje se v

kolo: píchnout koloblow a tyre, have a puncture

píchnout si: píchnout si příchodclock in

píchnout si: píchnout si odchodclock off/out

pneumatika: píchnout pneumatikuget a puncture, get a flat (tyre), AmE blow a tire, AmE have a blow-out

blow-out: have a blow-outpíchnout kolo

inject: inject osf with sthpíchnout si co

jab: jab at sb/sthbodnout, píchnout, prudce šťouchnout do koho/čeho prstem ap.

puncture: puncture a tyrepíchnout s autem ap.

puncture: I've got a puncture.Píchl jsem., Mám píchlé kolo.