Hlavní obsah

odbočovací

Vyskytuje se v

pruh: dopr. předjížděcí/odbočovací pruhovertaking/turning lane

lane: overtaking/turning/merge lanepředjížděcí/odbočovací/připojovací pruh