Hlavní obsah

odbočit

Dokonavé sloveso

  1. (zahnout) turn(vybočit) turn offodbočit vpravo/vlevoturn (to the) right/left
  2. (cesta ap.) branch off, diverge
  3. (od tématu ap.) od čeho digress, deviate, stray from sthodbočit od tématuget off the point, digress from the topic

Vyskytuje se v

roh: odbočit za rohturn the corner

semafor: Na třetích semaforech odbočte doleva.Turn right at the third (traffic) lights.

téma: odbočit od tématustray from the topic

vpravo: zahnout/odbočit vpravoturn (to the) right