Hlavní obsah

nenáviděný

Vyskytuje se v

nenávidět: Nenávidím školu.I hate school.

anathema: kdo nenávidí koho/co, kdo nemůže koho/co ani vidět, komu se hnusí cosb/sth is anathema to sb

kind: Nenávidím Johna a jemu podobné.I hate John and his kind.

most: Nejvíce nenáviděl Annu.Ann was the person he most hated.