Hlavní obsah

intention [ɪnˈtenʃən]

Podstatné jméno

  Vyskytuje se v

  úmysl: nemít (vůbec) v úmyslu udělat cohave no intention of doing sth, to do sth

  zlý: zlý úmyslevil intention, práv. malice

  chtít: Promiňte, já nechtěl.Sorry. It was no intention.

  počestný: počestné úmyslyhonourable intentions

  podvodný: podvodné záměryfraudulent intentions

  upustit: upustit od svého úmysluabandon one's intention

  vážný: vážné úmyslyearnest intentions

  intention: nemít v úmyslu něco udělathave no intention of doing sth