Hlavní obsah

indefinitely [ɪnˈdefɪnɪtlɪ]

Vyskytuje se v

indefinitely: být odložen na neurčitobe postponed indefinitely

integral: určitý/neurčitý integráldefinite/indefinite integral

leave: povolení k pobytuBrE Indefinite Leave to Remain ILR

postpone: odložený na neurčitopostponed indefinitely

article: určitý/neurčitý člendefinite/indefinite article

člen: určitý/neurčitý člendefinite/indefinite article

neurčito: odložit co na neurčitopostpone sth indefinitely, plán ap. put sth in(to) cold storage, hovor., přen. shelve, sidetrack sth

neurčitý: neurčitý členindefinite article

indefinite: na dobu neurčitoufor an indefinite period