Hlavní obsah

income [ˈɪnkʌm or ˈɪnkəm]

Podstatné jméno

  • ekon.příjem, důchod ne penzeannual incomeroční příjemtaxable incomezdanitelný příjemlive within one's incomežít podle svých příjmůincome relatedodvozený od příjmů

Vyskytuje se v

bracket: high/low-income bracketvysokopříjmová/nízkopříjmová skupina

corporate: corporate income taxdaň z příjmu právnických osob firem

corporation: corporation income taxdaň z příjmu právnických osob

earn: ekon. earned incomepracovní příjem

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

income tax: be liable to income taxpodléhat dani z příjmu

statement: ekon. income statementvýsledovka, přehled příjmů

steady: steady incomestálý příjem

supplemental: supplemental incomevedlejší příjmy

taxable: taxable incomezdanitelný příjem

unearned: ekon. unearned incomenepracovní příjem z kapitálového podílu ap.

existenční: existenční minimum(guaranteed) basic income, úroveň též přen. breadline, taková mzda living wage, subsistence wage

minimum: životní minimummzda subsistence wage, subsistence income, životní úroveň subsistence level

podpora: sociální podporasocial security benefits, BrE income support, AmE social welfare, systém i služby též public assistance

příjem: pracovní příjemearned income

příjem: nadprůměrný příjemabove-average income

příjem: hlavní příjemmain income

příjem: vedlejší/doplňkový příjemsupplementary/additional/extra income

příjem: ekon. daň z příjmuincome tax

přilepšit: přilepšit si vydělat si penízeenrich osf, make/get some extra money, k běžnému příjmu supplement one's income

přiznání: ekon. přiznání k dani z příjmuincome tax return

stálý: stálý příjemsteady income

vystačit: vystačit s příjmemmanage on one's income