Hlavní obsah

income [ˈɪnkʌm or ˈɪnkəm]

Podstatné jméno

  • ekon.příjem, důchod ne penzeannual incomeroční příjemtaxable incomezdanitelný příjemlive within one's incomežít podle svých příjmůincome relatedodvozený od příjmů

Vyskytuje se v

bracket: vysokopříjmová/nízkopříjmová skupinahigh/low-income bracket

corporate: daň z příjmu právnických osob firemcorporate income tax

corporation: daň z příjmu právnických osobcorporation income tax

earn: pracovní příjemekon. earned income

income tax: podat přiznání k dani z příjmufile an income tax return

statement: výsledovka, přehled příjmůekon. income statement

steady: stálý příjemsteady income

supplemental: vedlejší příjmysupplemental income

taxable: zdanitelný příjemtaxable income

unearned: nepracovní příjem z kapitálového podílu ap.ekon. unearned income

existenční: existenční minimum(guaranteed) basic income, úroveň též přen. breadline, taková mzda living wage, subsistence wage

minimum: životní minimummzda subsistence wage, subsistence income, životní úroveň subsistence level

podpora: sociální podporasocial security benefits, BrE income support, AmE social welfare, systém i služby též public assistance

příjem: pracovní příjemearned income

přilepšit: přilepšit si vydělat si penízeenrich osf, make/get some extra money, k běžnému příjmu supplement one's income

přiznání: ekon. přiznání k dani z příjmuincome tax return

stálý: stálý příjemsteady income

vystačit: vystačit s příjmemmanage on one's income

income: roční příjemannual income