Hlavní obsah

importation [ˌɪmpɔːˈteɪʃən]

Vyskytuje se v

importation: nezákonný dovozillegal importation