Hlavní obsah

imply [ɪmˈplaɪ]

Vyskytuje se v

contract: mlčky uzavřená smlouva nepřímo na základě chování a úmyslu stranekon. implied contract

vyplývat: Co z toho vyplývá?What does it imply?

imply: Z čehož plyne, že ...Which implies (that) ...