Hlavní obsah

hospodářství

Vyskytuje se v

plánovaný: ekon. plánované hospodářstvíplanned economy

arable: rostlinná výroba, polní hospodářstvízeměd. arable farming

changeover: přechod na tržní hospodářstvíchangeover to a market economy

farming: rostlinná výroba, polní hospodářstvíarable farming

free market: hospodářství volného trhuekon. free-market economy

management: vodní hospodářství, vodohospodářstvíwater management

market: tržní hospodářstvíekon. market economy

pastoral: pastevecké hospodářství, pastevecký chov dobytkapastoral economy

troubled: potížemi zmítané hospodářstvítroubled economy