Hlavní obsah

hospodaření

Vyskytuje se v

hospodařit: umět hospodařit se svým časemmanage one's time

šetrně: šetrně hospodařit s čímeconomize on sth, be economical with sth

farming: samozásobitelské hospodařenísubsistence farming

management: hospodaření s penězi, finanční hospodařenímoney management

statement: výsledovka, přehled příjmů, výkaz o hospodařeníekon. income statement

subsistence: samozásobitelské zemědělství/hospodařenísubsistence farming