Hlavní obsah

hopeless [ˈhəʊplɪs or -ləs]

Vyskytuje se v

case: beznadějný případ o člověkua hopeless case

antitalent: být antitalent na coneform. be hopeless/useless, be no good at sth, nešikovný hovor. be ham-fisted

levý: Na tohle jsem levej.I am hopeless/really bad at this.

lámat: lámat hůl nad kýmwrite sb off, consider sb a hopeless case