Hlavní obsah

excited [ɪkˈsaɪtɪd]

Vyskytuje se v

excited: rozčílit se, rozčilovat se, vzrušovat se kvůli čemuget excited about sth

over-excited: příliš se rozvášnitget over-excited

excite: vzbudit čí zájemexcite sb's interest