Hlavní obsah

excitement [ɪkˈsaɪtmənt]

Vyskytuje se v

vzruch: bring some excitement into sthvnést trochu vzruchu do čeho