Hlavní obsah

effective [ɪˈfektɪv]

Vyskytuje se v

effective: s účinností od...effective from...

koupěschopný: koupěschopná poptávkaeffective demand

platnost: být v platnostibe in force, be effective

vstoupit: vstoupit v platnostzákon ap. come into force, začít působit take effect, become effective

účinný: vysoce účinný lékhighly effective drug