Hlavní obsah

dočasně

Vyskytuje se v

shutdown: temporary shutdowndočasné zastavení provozu

speech: speech blockdočasná ztráta řeči po šoku ap.

suspend: suspend sb from dutypostavit koho dočasně mimo službu

if: If there was any disappointment it was temporary.Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.

recognizance: He was released on his own recognizance.Byl dočasně podmínečně propuštěn z vazby. do dalšího soudního jednání