Hlavní obsah

disgusting [dɪsˈgʌstɪŋ]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

disgusting: odporný smraddisgusting stink

protivit se: komu se protiví cosb finds sth disgusting/revolting

hnusit se: Hnusí se mi to.I find it revolting/disgusting.

humus: hovor. To je humus!That's disgusting/slang. yucky!, Yuck!

ošklivit se: Oškliví se mu to.He finds it disgusting.

znechutit: Byl tím znechucen.He was disgusted by it.

disgust: s odporem, zhnuseněin/with disgust