Hlavní obsah

disgusted [dɪsˈgʌstɪd]

Vyskytuje se v

disgusting: disgusting stinkodporný smrad

protivit se: sb finds sth disgusting/revoltingkomu se protiví co

hnusit se: I find it revolting/disgusting.Hnusí se mi to.

humus: That's disgusting/slang. yucky!, Yuck!hovor. To je humus!

ošklivit se: He finds it disgusting.Oškliví se mu to.

znechutit: He was disgusted by it.Byl tím znechucen.

disgust: in/with disgusts odporem, zhnuseně