Hlavní obsah

cvičený

Vyskytuje se v

cvičení: kondiční cvičenífitness exercise

činka: cvičit s činkami, zvedat činkylift weights

dechový: dechová cvičeníbreathing exercises

požární: požární poplach/cvičenífire alarm/drill

zdravotní: zdravotní cvičeníhealth exercises

cvičit: cvičit na pianopractise the piano

pravidelně: pravidelně cvičittake regular exercise

přeskočit: Tohle cvičení přeskoč.Skip this exercise.

bout: jedno nárazové cvičení týdněone bout of exercise a week

demonstration: ukázkové cvičenídemonstration exercise

drill: požární cvičení, cvičný požární poplachfire drill

exercise: dechové cvičeníbreathing exercise

march: pochodové cvičení, přen. túra, cvičný pochod dlouhýroute march

mat: podložka na cvičeníexercise mat

physical: tělocvik, cvičení fyzické, tělesná výchovaphysical training

school: cvičit se v čemschool osf in sth

vocal: hlasové cvičenívocal training

may: Možná, že cvičení je nudné, ale ...Exercising may be boring but ...

practice: Je třeba to cvičit., Chce to praxi.It takes practice.

the: nejlepší cvičeníthe best exercise