Hlavní obsah

což

Vyskytuje se v

což: což teprvelet alone

důsledek: což mělo za důsledek ...which resulted in ...

inference: úsudkem, vyvozením, dedukcí, v uvození z čehož lze usouditby inference

amusement: k pobavení koho, což koho pobaviloto sb's amusement, to the amusement of sb

imply: Z čehož plyne, že ...Which implies (that) ...

speaking: Což mi připomíná..., Když už jsme u toho...Speaking of which...

which: Získali jsme 50 000, což je dobré.We have raised 50 000, which is good.