Hlavní obsah

zahrát si

Dokonavé sloveso

  1. (ztělesnit roli) koho play (the part of) sb, act the part of sb, na co(na vojáky ap.) play at sth
  2. (v zápase ap.) v čem play in sth
  3. (na nástroj) na co play sth
  4. (hru) co play sthzahrát si s kým kartyplay cards with sb

Vyskytuje se v

zahrát si: play cards with sbzahrát si s kým karty