Hlavní obsah

zóna

Podstatné jméno, rod ženský

  • zone(pásmo) beltpěší zónaBrE pedestrian precinct, AmE pedestrian mall

Vyskytuje se v

pěší: BrE pedestrian precinct/area, AmE pedestrian mallpěší zóna

airspace: let. restricted airspacezakázaný vzdušný prostor, bezletová zóna

conservation: conservation areapamátková/chráněná zóna/rezervace

estate: industrial/trading estateprůmyslová zóna/oblast

precinct: pedestrian precinctpěší zóna

tow: tow-away zoneodtahová zóna se zákazem stání

trade: free trade zonezóna volného obchodu

twilight: twilight zonepomezí, šedá zóna, upadající část města

zone: ekon. enterprise zonepodnikatelská zóna

zóna: BrE pedestrian precinct, AmE pedestrian mallpěší zóna