Hlavní obsah

zácpa

Vyskytuje se v

congestion: traffic congestiondopravní zácpa

obstruction: bowel obstruction(střevní) zácpa

snarl: AmE traffic snarldopravní zácpa

keep: Sorry I was kept in a jam.Promiňte, zdržel jsem se v zácpě.

zácpa: traffic jam/congestion/snarl, dlouhá kolona tailback(dopravní) zácpa