Hlavní obsah

yeah [jeə]

Příslovce

  • hovor.jo, anoOh yeah?Fakt?, Vážně?

Vyskytuje se v

yes: Yes?ano?, jo?, no ...? pobídnutí k pokračování v hovoru

question: yes/no questionotázka zjišťovací

vote: yes votehlas pro

yeah: Oh yeah?Fakt?, Vážně?

no: the noes have 65%, the yeses 35%hlasy proti mají 65%, pro 35%

zjišťovací: yes/no question, dichotomous questionling. otázka zjišťovací

určitý: in a sense yesv určitém smyslu ano

please: (yes) pleaseano, děkuji odpověď na nabídku