Hlavní obsah

yeah [jeə]

Příslovce

  • hovor.jo, anoOh yeah?Fakt?, Vážně?

Vyskytuje se v

please: (yes) pleaseano, děkuji odpověď na nabídku

yes: Yes?ano?, jo?, no ...? pobídnutí k pokračování v hovoru

question: yes/no questionotázka zjišťovací

vote: yes votehlas pro

no: the noes have 65%, the yeses 35%hlasy proti 65%, hlasy pro 35%

zjišťovací: ling. otázka zjišťovacíyes/no question, dichotomous question

určitý: v určitém smyslu anoin a sense yes