Hlavní obsah

warm up

Vyskytuje se v

warm-up: sport. warm-up matchpřípravný zápas

warm up: I will warm up the soup.Ohřeji tu polévku.

warm to: warm to(wards), warm up tosb/sth zalíbit se, přijít na chuť, začít být nakloněn komu/čemu