Hlavní obsah

volnost

Vyskytuje se v

rovnost: Liberty, equality, fraternity.hist. Volnost, rovnost, bratrství.

freedom: stat. degree of freedomstupeň volnosti

latitude: allow sb greater latitudeposkytnout komu větší volnost

volnost: have a free hand in sthmít volnost v čem