Hlavní obsah

verb [vɜːb]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

frázový: frázová slovesaphrasal verbs

pomocný: ling. pomocné slovesoauxiliary verb

pravidelný: ling. pravidelné slovesoregular verb

přechodný: ling. přechodné slovesotransitive verb

sloveso: (ne)pravidelná slovesa(ir)regular verbs

sloveso: frázové/pomocné/způsobové slovesophrasal/auxiliary/modal verb

tvar: ling. neurčitý/určitý slovesný tvarinfinitive/finite (verb) form

způsobový: způsobová slovesa modálnímodal verbs

slovesný: slovesný tvarverb(al) form

slovesný: slovesný časverb tense

lexical: lexical verbsvýznamová slovesa

reflexive: reflexive verbzvratné sloveso

passive: verb in the passivesloveso v trpném rodě

auxiliary: auxiliary (verb)pomocné sloveso