Hlavní obsah

věž

Vyskytuje se v

babylonský: Tower of Babelbabylonská věž i přeneseně

hlásný: watchtowerhlásná věž

chladicí: cooling towerchladicí věž

letištní: air-traffic control towerletištní věž řídicí

šikmý: the Leaning Tower of Pisašikmá věž v Pise

těžní: poppet-head, (mine) headgear, headframehorn. těžní věž

vysílací: communications tower, rozhlasová ap. radio mast/towervysílací věž

communication: communications towervysílací věž televizní ap.

diving: diving tower/platformskokanská věž

drilling: tech. drilling derrick/rigvrtná věž/souprava

leaning: the leaning tower of Pisašikmá věž v Pise

observation: observation towervyhlídková věž, rozhledna

rig: oil rigropná vrtná souprava/věž

stereo: stereo (system)(hi-fi) věž

system: hi-fi (sound) systemhi-fi věž

tower: the Leaning Tower of Pisašikmá věž v Pise

belfry: He has bats in the belfry.Straší mu ve věži., Kape mu na maják.

věž: Tower of Babelbibl. babylonská věž