Hlavní obsah

twentieth [ˈtwentɪəθ]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

twenty: twentieshodnoty mezi 20 a 29

hundred: two hundred and twentydvě stě dvacet

something: She is twenty something.Je jí něco přes dvacet.

dvacátý: the twentiesdvacátá léta

být: I'm twenty five.Je mi dvacet pět (let).

okolo: about twenty thousandokolo dvaceti tisíc

tisíc: eighteen twentytisíc osm set dvacet letopočet