Hlavní obsah

tušení

Vyskytuje se v

tušit: I haven't the slightest/faintest idea.Vůbec netuším.

clueless: be clueless about sthnemít (ani) páru o čem, vůbec netušit co

gut: gut feelingtušení, vnitřní pocit, instinkt

pen and ink: pen and ink drawingperokresba, kresba tuší

unaware: be unaware of sthneuvědomovat si, (ani) netušit co

faintest: I haven't the faintest (idea).Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.

idea: I've no idea.Netuším., Vůbec nevím., Nemám ponětí.

nor: I have no idea. – Nor do I.Nemám tušení. – Já taky ne.

tušení: nasty/sinking feeling, foreboding, premonitionzlé/neblahé tušení