Hlavní obsah

tradition [trəˈdɪʃən]

Vyskytuje se v

hand down: The tradition is handed down from generation to generation.Tradice se předává z generace na generaci.

tradition: in the tradition of sb/sthve stylu, po vzoru koho/čeho