Hlavní obsah

tokat

Nechtěli jste hledat:

thatto, tamto

thatže

toot(za)troubit , (za)houkat

toutnabízet , vnucovat, podstrkovat

todo, k(e), směrem k , za , na

toaby , ať

teatstruk (vemena), cecík

twatdebil, kokot

tortpřečin, delikt

to-ing and fro-ingstálé opakování , pendlování sem a tam

tokensymbolický

toldcelkově, dohromady, všehovšudy

tolerabilitysnesitelnost, únosnost

tolerablesnesitelný

tolerablysnesitelně

tolerancetolerance, snášenlivost, tolerantnost

toleranttolerantní, shovívavý, snášenlivý

tolerantlytolerantně, shovívavě, s pochopením

toleratesnášet, tolerovat, strpět