Hlavní obsah

testify [ˈtestɪˌfaɪ]

Sloveso-ie-

Vyskytuje se v

křivě: křivě svědčit/vypovídattestify falsely, give false testimony

svědčit: svědčit proti komu/ve prospěch kohotestify against sb/for sb

svědectví: podat svědectvíbear witness, testify, give evidence

vypovídat: práv. vypovídat pod přísahoutestify under oath

vypovídat: práv. odmítnout vypovídatrefuse to testify