Hlavní obsah

teple

Příslovce

  1. (s mírnou teplotou) warmly
  2. (hřejivě) warmlyteple se obléci/oblékatput on/wear warm clothes

Vyskytuje se v

kuchyně: hot mealsteplá kuchyně

snídaně: cooked/English breakfastteplá snídaně

teplo: body/animal/sun heattělesné/živočišné/sluneční teplo

teplý: warm sea currentgeogr. teplý mořský proud

úspora: energy/costs/fuel/heat savingúspora energie/nákladů/paliva/tepla

válcovaný: hot-rolled/cold-rolledválcovaný za tepla/studena

odlétat: migrate south/to warmer climesodlétat na jih/do teplých krajin ptáci

proud: warm currentteplý proud v moři, vzduchu ap.

animal: animal heatživočišné teplo

cushy: cushy jobteplé místečko, zašívárna

exchanger: tech. heat exchangervýměník tepla

heat: heat-seekingteplem naváděný střela ap.

hot: tech. hot-rolledválcovaný za tepla

joule: Joule heatingJoulovo teplo, ohmický ohřev

plum: plum jobteplé místečko, vysněné zaměstnání

specific: specific melting heattavné měrné teplo

tap: hot(-water) tapkohoutek s teplou vodou

underwear: thermal underweartermoprádlo, teplé spodní prádlo

clime: Birds migrate to warmer climes.Ptáci odlétají do teplých krajin.

warm: It will be warm today.Dnes bude teplo.

teple: put on/wear warm clothesteple se obléci/oblékat