Hlavní obsah

taxation [tækˈseɪʃən]

Vyskytuje se v

exemption: tax exemption, exemption from taxationosvobození od daně, daňová výjimka

zdanění: be subject to taxationekon. podléhat zdanění

taxation: taxation systemdaňový systém