Hlavní obsah

stoned [stəʊnd]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

pumice: pumice (stone)pemza

stepping stone: stepping stonesnášlapné kameny pro přechod přes potok ap.

deaf: stone deafnaprosto hluchý

engraving: stone engravingkamenoryt(ina)

floor: floor stonedlaždice podlahová

fruit: bot. stone fruitpeckovité ovoce

grinding: grinding stonebrusný kámen

marker: stone markerznačkovací kámen, (orientační) mohyla u stezky ap.

pine: bot. stone pineborovice pinie

precious: precious stonedrahokam, drahý kámen

renal: renal calculi/stonesledvinové kaménky/kameny

semi-precious: miner. semi-precious stonepolodrahokam

stone: stoneskamení, kameny

stoned: get stonedsjet se, zhulit se

dodge: He had to dodge flying stones.Musel uhýbat létajícím kamenům.

kill: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

brusný: grinding stone, brousek ap. whetstone, obtahovací honing stonebrusný kámen

doba: Bronze/Stone/Ice Agedoba bronzová/kamenná/ledová

kámen: precious stone, gemstonedrahý kámen drahokam

kamenný: the Stone Agedoba kamenná

ledvinový: kidney stones, renal calculiledvinové kameny

odrazový: sport. i přen. springboard, přen. launch(ing) pad, přen. stepping stoneodrazový můstek

ostružiník: stone brambleostružiník skalní

základní: foundation stone, cornerstonezákladní kámen

dohodit: within a stone's throw, (with)in spitting distanceco by kamenem dohodil

humno: nedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw awaypřen. být (hned) za humny

moucha: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

pařez: stone-deafhluchý jako pařez

poleno: deaf as a post, stone-deafhluchý jak poleno

tetřev: (as) deaf as a post, stone deafhluchý jako tetřev

zabít: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

zamést: People who live in glass houses should not throw stones.Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.