Hlavní obsah

spontaneous [spɒnˈteɪnɪəs]

Vyskytuje se v

abortion: med. spontaneous abortionsamovolný potrat

combustion: spontaneous combustionsamovznícení