Hlavní obsah

spontaneously [spɒnˈteɪnɪəslɪ]

Vyskytuje se v

abortion: med. spontaneous abortionsamovolný potrat

combustion: spontaneous combustionsamovznícení