Hlavní obsah

speak up

Vyskytuje se v

mluvit: Mluv(te) nahlas/pomalu!Speak up/slowly, please!

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?