Hlavní obsah

speak up

Vyskytuje se v

mluvit: Speak up/slowly, please!Mluv(te) nahlas/pomalu!

nahlas: Can you speak up?Můžete mluvit víc nahlas?

speak up: speak up for sbzastat se, podpořit koho projevem