Hlavní obsah

soustava

Podstatné jméno, rod ženský

  • system(struktura) framework(rámec) framemat. desítková/dvojková/metrická soustavadecimal/binary/metric systemsluneční soustavasolar system

Vyskytuje se v

desítkový: decimal systemdesítková soustava

nervový: central nervous systemanat. centrální nervová soustava

souřadnice: coordinate system/axisgeom. soustava/osa souřadnic

ústřední: central nervous systemanat. ústřední nervová soustava

vztažný: frame of reference, reference framefyz. vztažná soustava

blood: blood circulation (system)oběhová soustava, krevní oběh

co-ordinate: co-ordinate systemsoustava souřadnic

decimal: decimal systemdesítková soustava

numeral: numeral systemčíselná soustava

planetary: planetary systemplanetární soustava

pulley: pulley systemsoustava kladek

stellar: astron. stellar systemhvězdná soustava

system: public address systemmístní rozhlas, soustava k ozvučení velkých prostranství

soustava: decimal/binary/metric systemmat. desítková/dvojková/metrická soustava